Rakousko

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích, podepsaná v Praze dne 10. listopadu 1961, spolu se Závěrečným protokolem. T. 90.

Přik. výb. zahraničnímu a úst. práv.,

zprav. posl. J. Zima,

na poř. 15, 5. 7. 1962; 47,

schvalovací usnesení 52.

 

Reforma, Peněžní

Vládní návrh zák. opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb. o peněžní reformě. T. 6-P.

Projednán a schválen P 11, 10. 3. 1961,

zpráva předsedy NS pro plénum t. 37,

schváleno 7, 18. 4. 1961; 163.

Zákon č. 25 Sb. z 10. III. 1961.

 

Rezervy, Státní

Správa státních hmotných rezerv

 

Rodina

viz: Zákon o rodině

 

Rolníci, Družstevní

Zabezpečení, Sociální

 

Rolníci, Družstevní

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. T. 184.

Přik. výb. zeměděl., zdrav. a úst. práv.,

zprav. posl. Rajtora,

na poř. 25, 25. 3. 1964; 17,

osnova zákona schválena 27.

Zákon č. 56 Sb. ze dne 25. 3. 1964.

 

Rozhlas

Úmluva, Mezinárodní o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací.

 

Rozhlas, Československý

Vládní návrh zákona o Československém rozhlase. T. 157.

Přik. výb. kult.,

zprav. posl. J. Zvára,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 171.

Zákon č. 17 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Rozpočet

Vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1961. T. 30.

Rozd. a přik. výb. pro plán a rozp.,

zpr. t. 31; zprav. J. Valo,

na poř. 6, 18. 1. 1961; 6.

osnova rozpočtového zákona přijata 91.

Zákon z 18. 1. 1961, č. 9 Sb.

Vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1962. T. 78.

Rozd. a přik. výb. pro plán a rozp.,

zpr. ústní; zprav. J. Valo,

na poř. 12, 22. 2. 1962; 5,

osnova rozpočtového zákona schválena 131.

Zákon č. 19 Sb. z 2. března 1962.

Vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1963. T. 117.

Rozd. a přik. výb. pro plán a rozpočet, průmyslovému a zemědělskému,

zpr. t. 118; zprav. mpř. NS J. Valo,

na poř. 17, 24. 1. 1963; 31,

osnova rozpočtového zákona schválena 159.

Zákon č. 11 Sb. z 25. ledna 1963.

 

Rozpočet, Státní a státní plán národního hospodářství

Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964. T. 171.

Výb. pro plán a rozpočet,

zprav. mpř. NS Valo Jozef,

na poř. 23, 30. a 31. 1. 1964; 10.

Zákon č. 15 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Rozvoj národního hospodářství

viz: Plán, Státní

 

Ruch, Cestovní

viz: Vládní výbor pro cestovní ruch

 

Rumunsko

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou, podepsaná v Bukurešti dne 21. května 1960. T. 18.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. J. Závěta,

na poř. 4, 17. 11. 1960; 182,

schvalovací usnesení přijato 184.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou spolu s dodatkovými protokoly k ní, které byly podepsány v Bukurešti dne 3. srpna 1960. T. 23.

Přik. výb. zahr. a úst. práv.,

zprav. Š. Minárik,

na poř. 5, 15. 12. 1960; 75,

schvalovací usnesení přijato 80.

Vládní návrh zákona o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami. T. 52.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. A. Šímová,

na poř. 9, 19. 9. 1961; 190,

osnova zák. schválena 191.

Zákon č. 100 Sb. z 19. 9. 1961.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou, podepsaná v Bukurešti dne 16. prosince 1963. T. 186.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. Závěta,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 154,

schvalovací usnesení přijato 157.

 

Rybářství

viz: Zákon o rybářství

 

Řád, Jednací a pracovní

Národní shromáždění

 

Řád, Notářský

Vládní návrh zákona o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád). T. 144.

Přik. výb. úst. právnímu,

zpr. t. 161, zprav. posl. A. Perkovič,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 72,

osnova zák. schválena 76.

Zák. č. 95 Sb. ze dne 4. prosince 1963.

 

Řád, Soudní (občanský)

Vládní návrh občanského soudního řádu. T. 147.

Přik. výb. úst. právnímu,

zpr. t. 164, zprav. posl. dr. B. Kučera,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 67,

osnova zákona schválena 72.

Zák. č. 99 Sb. ze dne 4. 12. 1963.

 

Řízení, Rozhodčí

Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů. T. 150.

Přik. výb. pro plán a rozp. a úst. práv.,

zpr. t. 163, zprav. posl. S. Mikulášek,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 100,

osnova zákona schválena 105.

Zák. č. 98 Sb. ze dne 4. 12. 1963.

 

Řízení, Trestní, Soudní

Vládní návrh zákona o trestním řízení soudním. T. 66.

Přik. výb. úst. práv.,

zpr. t. 73; zprav. dr. Kučera,

na poř. 10, 29. 11. 1961; 18,

osnova zákona přijata 68.

Zákon č. 141 Sb. z 29. 11. 1961.

 Přihlásit/registrovat se do ISP