Obchod - mezinárodní

Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů. T. 150.

Přik. výb. pro plán a rozp. a úst. práv.,

zpr. t. 163, zprav. posl. S. Mikulášek,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 100,

osnova zákona schválena 105.

Zákon č. 98 Sb. ze dne 4. 12. 1963.

Vládní návrh zákona o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu). T. 149.

Přik. výb. pro plán a rozp.,

zpr. t. 166, zprav. posl. J. Šubrt,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 83,

osnova zákona schválena 99.

Zák. č. 101 Sb. ze dne 4. 12. 1963.

 

Obrana ČSSR

Vládní návrh zákona o obraně Československé socialistické republiky. T. 34.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. Bubník,

na poř. 7, 18. 4. 1961; 96,

osnova zákona přijata 118.

Zákon č. 40 z 18. 4. 1961.

 

Odbory, právo - Mezinárodní organizace práce

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87 o odborové svobodě o ochraně odborového práva, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 9. července 1948 v San Francisku. T. 127.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. E. Chlebec,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 102,

s Úmluvou vysloven souhlas 105.

 

Odpovědnost, Kárná

Vládní návrh zákona o kárné odpovědnosti soudců z povolání. T. 63.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. Jozef Fogel,

na poř. 10, 29. 11. 1961; 68,

osnova zákona schválena 75.

Zákon č. 142 Sb. z 29. 11. 1961.

 

Ochrana, Zdraví při práci

viz: Bezpečnost

 

Opatření předsednictva NS

Opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 31. ledna 1962, kterým by dán podle čl. 58 ústavy souhlas k trestnímu stíhání a uvalení vazby na poslance Rudolfa Baráka. 12, 23. 2. 1962; 156.

Opatření schváleno 156.

 

Organizace

viz: Státní báňská správa

 

Organizace rozhlasové

viz: Rozhlas

viz: Úmluva, Mezinárodní o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací

 

Organizace spojených národů

Zpráva presidenta republiky soudruha Antonína Novotného, vedoucího československé delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. 3, 24. 10. 1960; 4.

Usnesení o souhlasu schváleno 62.

 

Organizace televizní

viz: Televize

viz: Úmluva, Mezinárodní o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací

Orgány, Ústřední (změna organizace)

Vládní návrh zákona o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů. T. 197.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. Litvajová,

na poř. 26, 4. 6. 1964: 55,

zákon schválen 59.

Zák. č. 93 Sb. ze dne 4. 6. 1964.

 

Ověření

viz: Mandáty, OvěřeníPřihlásit/registrovat se do ISP