Náhrady

viz: Úrazy, Nemoci

 

Nákup, zemědělských výrobků

viz: Výrobky zemědělské

Národní shromáždění

1. zasedání svoláno na ustavující schůzi rozhodnutím presidenta republiky z 27. 6. 1960 na 9. 7. 1960. 1, 9. 7. 1960; 3.

2. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 17. 10. 1960 svoláno na 24. 10. 1960. 3, 24. 10. 1960; 3.

3. zasedání rozhodnutím presidenta republiky z 11. 1. 1961 svoláno na 18. 1. 1961. 6, 18. 1. 1961; 3.

3. zasedání rozhodnutím presidenta republiky z 20. ledna 1961 prohlášeno za skončené.

4. zasedání rozhodnutím presidenta republiky z 13. 4. 1961 svoláno na 17. 4. 1961. 7, 17. 4. 1961; 5.

4. zasedání rozhodnutím presidenta republiky z 15. 7. 1961 prohlášeno za skončené.

5. zasedání rozhodnutím presidenta republiky z 11. 9. 1961 svoláno na 18. 9. 1961. 9, 18. 9. 1961; 5.

5. zasedání rozhodnutím presidenta republiky z 20. 9. 1961 prohlášeno za skončené dnem 21. 9. 1961.

6. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 13. 11. 1961 svoláno. 10, 29. 11. 1961; 5.

6. zasedání rozhodnutím presidenta republiky z 5. 1. 1962 prohlášeno za skončené.

7. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze 14. 2. 1962 svoláno. 12, 22. 2. 1962; 4.

7. zasedání rozhodnutím presidenta republiky z 11. 4. 1962 prohlášeno za skončené.

8. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 12. 5. 1962 svoláno. 14, 18. 5. 1962; 3.

8. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 6. 7. 1962 prohlášeno za skončené.

9. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 11. 12. 1962 svoláno. 16, 19. 12. 1962; 4.

9. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 4. 1. 1963 prohlášeno za skončené.

10. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 9. 1. 1963 svoláno. 17, 24. 1. 1963; 3.

10. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 13. 8. 1963 prohlášeno za skončené.

11. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 16. 9. 1963 svoláno. 21, 25. 9. 1963; 3.

12. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 29. 11. 1963 svoláno. 22, 4. 12. 1963; 5.

12. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 11. 1. 1964 prohlášeno za skončené.

13. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 24. 1. 1964 svoláno. 23, 30. 1. 1964; 5.

13. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 7. 4. 1964 prohlášeno za skončené.

14. zasedání rozhodnutím presidenta republiky ze dne 26. 5. 1964 svoláno. 26, 4. 6. 1964; 6.

Návrh poslanců Krčka ... na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění. T. 3.

Přik. výb. dočas. 1, 9. 7. 1960,

zpr. t. 8; zprav. Ján Šebík,

na poř. 2, 12. 7. 1960; 197,

osnova zákona přijata 202.

Zákon z 12. 7. 1960 č. 107 Sb.

Pozdravné poselství Národního shromáždění Československé socialistické republiky parlamentům nových nezávislých států.

Předneseno 3, 24. 10. 1960; 63,

schváleno 64.

Návrh zahraničního výboru na prohlášení Národního shromáždění k 25. výročí Mnichova.

Na poř. 21, 25. 9. 1963; 20,

prohlášení schváleno 39.

Návrh předsednictva Národního shromáždění na vydání ústavního zákona o skončení volebního období Národního shromáždění. Slovenské národní rady a národních výborů. T. 140.

Návrh přednesl zprav. posl. Šebík Ján,

na poř. 21, 25. 9. 1963; 39,

ústavní zákon schválen 40.

Zákon č. 75 Sb. ze dne 25. září 1963.

Zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydání zákonného opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů. T. 25-P.

Zprávu přednesl předs. NS Z. Fierlinger,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 194.

Zákon č. 4 Sb. ze dne 16. ledna 1964.

Doplňovací volba výborů Národního shromáždění.

Na poř. 23, 31. 1. 1964; 195.

Členové výborů NS zvoleni 196.

Zpráva výboru ústavně právního k návrhu zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů. T. 178.

Přik. výb. úst. právnímu,

zprav. posl. mpř. NS dr. V. Škoda,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 5,

Zákon schválen 17.

Zák. č. 34 Sb. ze dne 26. 2. 1964.

 

Nejvyšší soud

Vládní návrh ústavního zákona o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů. T. 170.

Přik. výb. ústav. práv.,

zprav. posl. Fogel Joz.,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 187.

Zákon č. 16 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

Doplňovací volba soudců Nejvyššího soudu.

Na poř. 23, 31. 1. 1964; 196,

slib nově zvolených soudců Nejvyššího soudu 197.

 

Nemoci

Vládní návrh zákona o náhradách při úrazech a nemocích z povolání. T. 71.

Přik. výb. průmysl., zdravot. a úst. práv.,

zpr. t. 75; zpr. J. Mátl,

na poř. 11, 21. 12. 1961; 33,

návrh zákona schválen 49.

Zákon č. 150 Sb. z 29. 12. 1961.

 

Nemovitosti, Evidence

Vládní návrh zákona o evidenci nemovitostí. T. 155.

Přik. výb. úst. právnímu,

zprav. posl. Šika Fr.,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 158.

Zákon č. 22 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Neštěstí, Železniční

viz: Stéblová

 

Německá demokratická republika

Zpráva předsedy NS Zd. Fierlingera o návštěvě NS ČSSR ve Svazu sovětských socialistických republik a v Německé demokratické republice. 15, 5. 7. 1962; 8.

Zpráva předsedy NS Fierlingera jednomyslně schválena 15, 5. 7. 1962; 27.

Návštěva delegace Lidové sněmovny Německé demokratické republiky. (Projev vedoucího delegace předsedy Lidové sněmovny dr. Johannese Dieckmana.) 7, 18. 4. 1961; 119.

 

Německo

Výzva Národního shromáždění ČSSR k parlamentům všech zemí k bezodkladnému uzavření mírové smlouvy s Německem. 9, 18. 9. 1961; 92.

 

Normalizace, Technická

Vládní návrh zákona o technické normalizaci. T. 187.

Přik. výb. průmyslovému,

zprav. posl. Klas,

na poř. 26, 5. 6. 6964; 105,

zákon schválen 110.

Zák. č. 96 Sb. ze dne 5. 6. 1964.

 

Notářství, Státní

viz: Zákon o státním notářství

 

Notářské, poplatky

Vládní návrh zákona o notářských poplatcích. T. 154.

Přik. výb. pro plán a rozp. a úst. práv.,

zprav. posl. Tymeš Fr.,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 163.

Zákon č. 24 Sb. ze dne 31. 1. 1964.Přihlásit/registrovat se do ISP