Maďarsko

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství, podepsaná v Praze dne 4. listopadu 1960. T. 27.

Přik. výb. zahr. a úst. práv.,

zprav. E. Chlebec,

na poř. 5, 15. 12. 1960; 80,

schvalovací usnesení přijato 83.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Čs. soc. republiky k projevu souhlasu Smlouva mezi Čs. soc. republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Praze dne 2. listopadu 1961. T. 85.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodajem posl. G. Číž,

na poř. 14, 18. 5. 1962; 24,

schvalovací usnesení přijato 29.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou, podepsaná dne 20. prosince 1963 v Praze. T. 190.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. Minárik,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 151,

schvalovací usnesení přijato 154.

 

Madrid

viz: Smlouvy, Mezinárodní

 

Mandáty, Ověření

Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslanců Národního shromáždění. T. 5.

Rozd. 2, 11. 7. 1960,

zprav. J. Harus,

na poř. 2, 11. 7. 1960; 36,

platnost volby ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců. T. 46.

Přik. výb. mandátovému,

zprav. posl. Jan Harus,

na poř. 8, 26. 6. 1961; 7,

přijato a platnost volby ověřena 8, 26. 6. 1961; 9.

Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslance Václava Dědka. T. 70.

Přik. výb. mandátovému,

zprav. posl. Jan Harus,

na poř. 10, 29. 11. 1961; 7,

přijato a platnost volby ověřena 10, 29. 11. 1961; 7.

Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslanců Františka Šorma, Josefa Korčáka a Pavla Petrika. T. 95.

Přik. výb. mandátovému,

zprav. posl. Jan Harus,

na poř. 15, 5. 7. 1962; 6,

přijato a platnost volby ověřena 15, 5. 7. 1962; 8.

Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců.

Přik. výb. mandátovému,

zprav. posl. Jan Harus,

na poř. 16, 19. 12. 1962; 11,

přijato a platnost volby ověřena 16, 19. 12. 1962; 14.

Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců.

Přik. výb. mandátovému,

zprav. posl. Jan Harus,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 7,

přijato a platnost volby ověřena 20, 9. 7. 1963; 9.

Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců.

Přik. výb. mandátovému,

zprav. posl. Jan Harus,

na poř. 23, 30. 1. 1964; 8,

přijato a platnost volby ověřena 23, 30. 1. 1964; 8.

 

Matky

Vládní návrh zákona o zvýšení péče o těhotné ženy a matky. T. 183.

Přik. výb. zdrav. a úst. práv.,

zprav. posl. Šťastná,

na poř. 25, 25. 3. 1964; 4,

osnova zákona schválena 16.

Zákon č. 58 Sb. ze dne 25. 3. 1964.

 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii

viz: Stanovy Mezinárodní agentury pro atomovou energii

 

Mezinárodní organizace práce

viz: Diskriminace v zaměstnání

 

Mezinárodní organizace práce

viz: Instrument k doplnění Ústavy mezinárodní organizace práce

 

Mezinárodní organizace práce

viz: Odbory (právo)

 

Mezinárodní organizace práce

viz: Práce, organizace, vyjednávání

 

Mezinárodní organizace práce

viz: Ženy, práce

 

Mělčina, Pevninská

viz: Smlouvy, Mezinárodní

 

Ministerstva

Vládní návrh zákona o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví. T. 6.

Přik. dočas. výb. pro projednání návrhu ústavy 1, 9. 7. 1960,

zpr. t. 9; zprav. Josef Čermák,

rozd. 2, 11. 7. 1960,

na poř. 2, 11. 7. 1960; 120,

osnova zákona přijata 124.

Zákon č. 101 Sb. z 11. 7. 1960.

 

Mnichov

Návrh zahraničního výboru na prohlášení Národního shromáždění k 25. výročí Mnichova.

Na poř. 21, 25. 9. 1963; 20.

Prohlášení schváleno 39.

 

Mongolská lidová republika

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi ČSSR a Mongolskou lid. republikou, podepsaná dne 8. listopadu 1963 v Praze. T. 176.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. Špálovský,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 99,

s Konzulární úmluvou vysloven souhlas 102.

 

Moře, Volné

viz: Smlouvy, Mezinárodní

 

Myslivost

Vládní návrh zákona o myslivosti. T. 76.

Přik. výb. úst. práv. a výb. zeměděl.,

zpr. t. 84; zprav. J. Nepomucký,

na poř. 12, 23. II. 1962; 132,

osnova zákona schválena 143.

Zákon č. 23 Sb. z 9. března 1962.

 

Mzda, Náhrada

viz: Zákonná opatřeníPřihlásit/registrovat se do ISP