Kambodža

Návrh presidenta republiky Antonína Novotného, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím, podepsaná v Praze dne 27. listopadu 1960. T. 32.

Přik. výb. zahr.,

zprav. A. Fiala,

na poř. 6, 18. 1. 1961; 92,

schvalovací usnesení přijato 97.

 

Komise

viz: Kontrola, Občanská

 

Komise

Volba návrhové komise - předseda J. Šebík, - která na základě zprávy generálního prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti a rozpravy o ní připraví návrh usnesení. 9, 19. 9. 1961; 129.

Volba návrhové komise k výzvě NS k bezodkladnému uzavření mírové smlouvy s Německem. 9, 18. 9. 1961; 45.

Volba komise k vypracování návrhu usnesení Národního shromáždění na základě výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci - předsedkyně H. Leflerová. 9, 18. 9. 1961; 45.

 

Komise Národního shromáždění

viz: Kontrola, Občanská

 

Komunikace pozemní

viz: Silnice

 

Kontrola, Lidová

Vládní návrh zákona o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci. T. 119.

Přik. výb. úst. právnímu,

zprav. Jägerman Josef,

na poř. 18, 6. 3. 1963; 4,

osnova zák. schválena 31.

Zákon č. 23 Sb. ze 6. 3. 1963.

 

Kontrola, Občanská

Volba komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 trestního řádu. 4, 17. 11. 1960; 188.

Mpř. NS V. Škoda, dr., přednesl návrh 4, 17. 11. 1960; 188,

zřízena a zvolena 4, 17. 11. 1960; 189.

Volba předsedy komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody. Tisk bez č.

Návrh přednesl mpř. NS A. Fiala,

na poř. 8, 27. 6. 1961; 140,

volba schválena 8, 27. 6. 1961; 142.

 

Kontrola, Státní

Vládní návrh zákona o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence. T. 53.

Přik. výb. úst. právnímu,

zprav. S. Kodaj,

na poř. 9, 19. 9. 1961; 174,

osnova zák. schválena 189.

Zákon č. 99 Sb. z 19. 9. 1961.

 

Kuba

Významný představitel Republiky Kuba dr. Guevara, přítomen jednání 3. schůze NS dne 24. 10. 1960.

Prohlášení NS ČSSR k rozpoutání agrese proti Kubě. 7, 18. 4. 1961; 96.

Projev posl. Leflerové,

7, 18. 4. 1961; 94,

Prohlášení schváleno 7, 18. 4. 1961; 96.Přihlásit/registrovat se do ISP