Jemenská arabská republika

Návrh presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou, podepsaná v Praze dne 2. dubna 1964. T. 196.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. Jirásková,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 142,

schvalovací usnesení přijato 151.

 

Jugoslávie

Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o konzulárních stycích mezi ČSSR a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, podepsaná v Praze dne 24. června 1963. T. 143.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. J. Míšková,

na poř. 22, 5. 12. 1963; 133,

s Úmluvou vysloven souhlas 135.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Bělehradě dne 20. ledna 1964. T. 189.

Přik. výb. úst. práv. a zahraničnímu,

zprav. posl. Míšková,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 148,

schvalovací usnesení přijato 151.Přihlásit/registrovat se do ISP