Indonésie

Návrh presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou, podepsaná v Praze dne 29. května 1961. T. 54.

Přik. zahr. výb.,

zprav. J. Míšková,

na poř. 9, 19. 9. 1961; 93,

schvalovací usnesení přijato 102.

 

Inspekce, Státní zemědělská, potravinářská a obchodní

Vládní návrh zákona o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci. T. 104.

Přik. výb. zeměděl., pro plán a rozp., úst. práv.,

zpr. t. 109; zpr. posl. L. Šmehlíková,

na poř. 16, 19. 12. 1962; 38,

návrh zákona schválen 50.

Zákon č. 122 Sb. z 28. 12. 1962.

 

Institut společenských věd při ÚV KSČ

viz: Vysoká stranická škola

 

Instrument k doplnění Ústavy mezinárodní organizace práce

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Instrument k doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce, přijatý na 46. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce dne 22. června 1962 v Ženevě. T. 121.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. Ant. Fiala,

na poř. 19, 12. 4. 1963; 51,

s Instrumentem vysloven souhlas 54.Přihlásit/registrovat se do ISP