Fondy, Podnikové pracujících

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS ze dne 2. června 1960 č. 75 Sb., o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích. T 36-P.

Projednáno a schváleno P 19, 2. 6. 1960; 37,

zpráva předsedy NS pro plénum t. 2,

schváleno 2, 12. 7. 1960; 206.

Sb. č. 75 z 2. 6. 1960.

 

Fondy, Ředitelské

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích. T. 21-P.

Přik. výb. zeměd.,

zprav. Karel Zedník,

projednáno a schváleno P 9, 28. 6. 1956,

zpráva předsedy NS pro plénum t. 64,

schváleno 12, 1. 8. 1956; 137.

Sb. č. 25/1956 a 37/1956.Přihlásit/registrovat se do ISP