Daň

viz: Vozidla, Motorová

 

Daň, Domovní

Vládní návrh zákona o domovní dani. T. 55.

Přik. výb. úst. práv. a výb. pro plán a rozpočet,

zpr. t. 68; zpr. St. Vlček,

na poř. 10, 30. XI. 1961; 179.

osnova zákona přijata 183.

Zákon č. 143 Sb. z 12. prosince 1961.

 

Daň, Zemědělská

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani. T. 107.

Přik. výb. zeměděl., pro plán a rozp., úst. práv.

zpr. t. 110; zpr. posl. A. Brančík,

na poř. 16, 19. 12. 1962; 24.

Návrh zákona schválen 38.

Zákon č. 123 Sb. z 28. 12. 1962.

 

Daně

Vládní návrh zákona o zrušení daně z výkonu. T. 44.

Přik. výb. pro plán a rozpočet,

zpravodaj dr. Berák Jaromír,

na poř. 8, 26. VI. 1961; 51.

osnova zákona schválena 54.

Zákon č. 67 Sb. z 26. VI. 1961.

Vládní návrh zákona o dani z příjmů obyvatelstva. T. 56.

Přik. výb. úst. práv. a výb. pro plán a rozpočet,

zpravodaj A. Bollo,

na poř. 10, 30. XI. 1961; 175.

osnova zákona přijata 179.

Zákon č. 145 Sb. z 12. XII. 1961.

 

Delegace

viz: Příslušné státy

 

Dieckmann, Johannes,

předseda Lidové sněmovny NDR.

Projev jakožto vedoucího delegace Lidové sněmovny NDR.

7, 18. 4. 1961; 119.

 

Diskriminace

viz Úmluva o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání

 

Diskriminace v zaměstnání a povolání

(Mezinárodní organizace práce)

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 11 týkající se diskriminace v zaměstnání a povolání, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 25. června 1958 v Ženevě. T. 129.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. M. Jirásková,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 108.

S Úmluvou vysloven souhlas 110.

 

Dohoda

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, podepsaná v Moskvě dne 22. října 1963. T. 169.

Přik. výb. zahr.,

zprav. posl. A. Karlovská,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 189.

 

Dráhy

Vládní návrh zákona o dráhách. T. 153.

Přik. výb. pro plán a rozp. a úst. práv.,

zpr. t. 180; zprav. posl. Kulička,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 71.

osnova zákona schválena 92.

Zákon č. 51 Sb. ze dne 26. 2. 1964.

 

Dunajská komise

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k vyslovení souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách Dunajské komise, přijatá na XXI. zasedání Dunajské komise dne 13. února 1963 v Budapešti. T. 125.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. Š. Minárik,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 94,

s Úmluvou vysloven souhlas 97.Přihlásit/registrovat se do ISP