Celní, Slevy

Vládní návrh zákona, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů. T. 168.

Přik. výb. pro plán a rozp.,

zprav. posl. Jos. Katolický,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 188.

Zákon č. 19 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Cvičení, Vojenské

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení. T. 67.

10, 30. XI. 1961; 183.

Zák. opatření schváleno 185.

Zákon č. 138 Sb. ze 7. XII. 1961.

 

Československá akademie věd

Vládní návrh zákona o Československé akademii věd. T. 122.

Přik. výb. kulturnímu a úst. práv.,

zpr. t. 133; zprav. A. Bernášková,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 34.

Osnova zák. schválena 56.

Zákon č. 54 Sb. ze dne 9. 7. 1963.

 

Československá akademie zemědělských věd

viz: Zákonná opatření

 

Čína

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Konzulární smlouva mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 7. května 1960. T. 17.

Přik. zahr. výb.,

zprav. A. Karlovská,

na poř. 4, 17. XI. 1960; 179.

Schvalovací usnesení přijato 179.Přihlásit/registrovat se do ISP