Banka, Mezinárodní, hospodářská spolupráce

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, podepsaná v Moskvě dne 22. října 1963. T. 169.

Přik. výb. zahr.,

zprav. posl. A. Karlovská,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 189.

 

Barák, Rudolf

Opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 31. ledna 1962, kterým byl dán podle čl. 58 ústavy souhlas k trestnímu stíhání a uvalení vazby na poslance Rudolfa Baráka.

12, 23. II. 1962; 156.

Opatření schváleno 156.

 

Bezpečnost

Návrh poslanců Zupky, Kozelky, Paška, Závěty a Mátla na vydání zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. T. 40.

Přik. výb. zdrav. a úst. práv.

Zpr. t. 48; zprav. posl. Fr. Zupka.

Na poř. 8, 27. 6. 1961; 82.

Osnova zák. přijata 133.

Zákon č. 65 Sb. z 27. VI. 1961.

 

Bulharsko

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi ČSSR a Bulharskou lidovou republikou podepsaná v Sofii dne 8. března 1963. T. 132.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. mpř. NS A. Fiala,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 97.

Se smlouvou vysloven souhlas 100.

 

Byty

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty. T. 62.

Přik. výb. úst. práv.,

zpr. ústní; zpr. V. Majtanová,

na poř. 10, 30. XI. 1961; 167.

Osnova zákona přijata 175.

Zákon č. 147 Sb. ze 14. XII. 1961.

Vládní návrh zákona o hospodaření s byty. T. 174.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. Dohnalová,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 52.

Osnova zákona schválena 71.

Zákon č. 41 Sb. ze dne 26. 2. 1964.Přihlásit/registrovat se do ISP