Advokacie

Vládní návrh zákona o advokacii. T. 124.

Přik. výb. úst. práv.,

úst. zpr.; zprav. J. Fogel,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 76.

osnova zák. schválena 90.

Zákon č. 57 Sb. ze dne 9. 7. 1963.

 

Albánie

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Dohoda mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení spolu s Protokolem k této Dohodě, které byly podepsány v Praze dne 30. června 1960. T. 19.

Přik. zahr. výb.,

zprav. J. Prokopová,

na poř. 4, 17. XI, 1960; 185.

Schvalovací usnesení přijato 188.

 

Alkoholismus

Vládní návrh zákona o boji proti alkoholismu. T. 97.

Přik. výb. zprav. a úst. práv.,

zpr. t. 105; zprav. posl. E. Sýkora,

na poř. 16, 19. 12. 1962; 51.

Návrh zákona schválen 63.

Zákon č. 120 Sb. z 27. 12. 1962.

 

Antarktida

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva o Antarktidě, sjednaná ve Washingtonu dne 1. prosince 1959. T. 80.

Přik. výb. zahraničnímu.

Zpravodajem posl. J. Prokopová.

Na poř. 13, 29. 3. 1962; 76.

Schvalovací usnesení přijato 82.

 

Arbitráž, Hospodářská

Vládní návrh zákona o hospodářské arbitráži. T. 100.

Přik. výb. pro plán a rozp., průmysl., úst. práv.,

zpr. t. 108; zpr. posl. J. Matějička,

na poř. 16, 19. 12. 1962; 15.

Návrh zákona schválen 24.

Zákon č. 121 Sb. z 27. 12. 1962.

 

Arbitráž, Státní

viz: Zákonné opatření

 

Arbitráž, Státní

Vládní návrh zák. opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády. T. 9-P.

Projednán a schválen P 17, 9. 8. 1961,

zpráva předsedy NS pro plénum t. 60,

schváleno 9, 19. 9. 1961; 194.

Sb. zák. č. 87 z 9. 8. 1961.

 

Atomová energie:

viz: Stanovy Mezinárodní agentury pro atomovou energiiPřihlásit/registrovat se do ISP