Čtvrtek 29. května 1947

Pořad

55. schůze ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé,

svolané na čtvrtek dne 29. května 1947 na 13. hod.

1. Prohlášení ministra spravedlnosti dr Drtiny podle § 64 jedn. řádu o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví.

2. Zpráva výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk 530) o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem (tisk 603).

3. Zpráva výborů živn.-obchodního a právního o vládním návrhu zákona (tisk 473), kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou (tisk 606).

4. Zpráva výboru právního a branného o vládním návrhu zákona (tisk 506) , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů (tisk 612).

5. Zpráva výborů bezpečnostního a právního o vládním návrhu zákona (tisk 498) o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic (tisk 613).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Vsetíně za souhlas s trest. stíháním posl. Klíchy (tisk 607).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu trestního v Brně, odd. II. za souhlas k trest. stíhání posl. Rozehnala (tisk 608).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Blovicích za souhlas k trest. stíhání posl. Broje (tisk 610).

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. súdu v Trutnově o súhlas k trest. stíhaniu posl. Dečiho (tisk 611).Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP