Čtvrtek 29. května 1947

Těsnopisecká zpráva

o 55. schůzi ústavodárného Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 29. května 1947.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Pořad.

Změněn pořad

2. Zpráva výboru právneho o vládnom návrhu zákona (tlač 530) o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva sobášom (tlač 603)

Řeč zpravodajky posl. dr Horákové

Řeč posl. Turkovej

Zpravodajka posl. dr Horáková se vzdala doslovu

Osnova zákona prijatá v prvom čítaní

Ad 2. Druhé čítanie osnovy zákona o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva sobášom (tlač 603)

Osnova zákona prijatá v druhom čítaní

Prijaté rezolúcie

3. Zpráva výborov živn.-obchodného a právneho o vládnom návrhu zákona (tlač 473), ktorým sa živnosť fúkača technického skla vyhlasuje za remeselnú (tlač 606)

Řeč zpravodaje posl. Koštejna

Řeč zpravodaje posl. Doležela

Ad 3. Druhé čítanie osnovy zákona, ktorým sa živnosť fúkača technického skla prehlasuje za remeselnú (tlač 606)

Osnova zákona prijatá v druhom čítaní

4. Zpráva výborov právneho a branného o vládnom návrhu zákona (tlač 506), ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dna 18. decembra 1936, č. 320 Sb., o zmene správnej pôsobnosti vojenských útvarov (tlač 612)

Řeč zpravodaje posl. dr Novotného

Řeč zpravodaje posl. Vodičky (za posl. Holuba)

Osnova zákona prijatá v prvom čítaní

Ad 4. Druhé čítanie osnovy zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 18. decembra 1936, č. 320 Sb., o zmene správnej pôsobnosti vojenských útvarov (tlač 612)

Osnova zákona prijatá v druhom čítaní

5. Zpráva výborov bezpečnostného a právneho o vládnom návrhu zákona (tlač 498) o opatreniach proti neoprávnenému prechodu štátnych hraníc (tlač 613)

Řeč zpravodaje posl. dr Bunži

Řeč zpravodaje posl. dr Langera

Řeč posl. Sedláka

Řeč posl. Hory

Řeč posl. dr Steinera

Věcná poznámka posl. dr Kokeše

Věcná poznámka posl. Hory

Věcná poznámka posl. Vodičky

Doslov zpravodaje posl. dr Bunži

Zpravodaj posl. dr Langer se vzdal doslovu

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 5 Druhé čtení osnovy zákona o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic (tisk 613)

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Přijata resoluce

Změněn pořad

1. Prohlášení ministra spravedlnosti dr Drtiny podle § 64 jedn. řádu o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví

Přijat návrh na provedení rozpravy

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Vsetíně za souhIas s trest. stíháním posl. Klíchy (tisk 607)

Řeč zpravodaje posl. Doležela

Návrh výboru imunitního přijat

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu trestního v Brně, odd. II., za souhlas k trest. stíhání posl. dr Rozehnala (tisk 608)

Řeč zpravodaje posl. Štětky

Návrh výboru imunitního přijat

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Blovicích za souhlas k trest. stíhání posl. Broje (tisk 610)

Řeč zpravodaje posl. dr Šípa

Návrh výboru imunitního přijat

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. súdu v Trutnove o súhlas k trest. stíhaniu posl. Dečiho (tlač 611)

Řeč zpravodajcu posl. Vibocha

Návrh výboru imunitního přijat

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Stanovena příští schůze

Písemná sdělení předsednictva:

Změna ve výboru

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru

Z iniciativního výboru přikázánoSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP