Pátek 18. listopadu 1938

(Začátek schůze ve 20 hod. 7 min.)

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Sivák, dr Markovič, Langr, Košek, Vávra.

Zapisovatelé: Bergmann, Vičánek.

204 poslanci podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři Černý, dr Ďurčanský, dr Bačinský.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Zahajujem 154. schôdzu posl. snemovne.

Snemovňa je spôsobilá rokovať.

Posl. dr Lukáč oznámil súčasne s klubom poslancov československej strany národne socialistickej, že dňa 17. novembra 1938 vystúpil z tohoto klubu a prestáva týmto dňom byť jeho členom.

Posl. Klajban oznámil spolu s klubom tej istej strany, že prestal byť jeho členom.

Došly oznámenia o zmenách vo výboroch.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Klub poslanců čsl. strany nár. socialistické vyslal do výboru rozpočtového posl. dr Stránského za posl. Bátkovou-Žáčkovou a do výboru kulturního posl. dr Kozáka za posl. dr Lukáče.

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Prerušujem rokovanie a oznamujem, že z technických dôvodov nie je možné v dohľadnej dobe rozdať tlačou výborové zprávy, ktoré sú predmetom rokovania tejto schôdze. Preto sa predsedníctvo usnieslo, aby sa budúca schôdza konala v sobotu dňa 19. novembra 1938 o pol 11 hod. dopol. s

poriadkom:

Nevybavené odstavce 1 až 5 poriadku 154. schôdze.

Končím schôdzu.

(Schůze byla skončena ve 20 hod. 8 min.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP