Pátek 18. listopadu 1938

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Košek, dr Markovič, Langr, Sivák, Vávra.

Zapisovatelé: Pik, Jaša.

204 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři Černý, dr Ďurčanský, dr Bačinský.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Místopředseda Langr zahájil schůzi v 15 hod. 30 min. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolenou

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu obdržel na dnešní den posl. dr Mayr-Harting.

Změny v klubech.

Posl. dr Rašín oznámil podle §u 15 jedn. řádu, že vystoupil z klubu poslanců národního sjednocení a přestal býti dnešním dnem jeho členem.

Posl. Kut oznámil přípisem z dnešního dne, že se rozešel klub poslanců národní ligy a Ruské národní autonomní strany.

Vládou odvolaný návrh zákona.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 18. listopadu 1938, č. j. 28.145/38 m. r., že vláda odvolává podle svého usnesení ze dne 11. listopadu 1938 návrh zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské, předložený senátu Národního shromáždění dopisem předsedy vlády ze dne 26. července 1938, č. j. 18.938/38 m. r.

Z iniciativního výboru

ve schůzi konané dne 18. listopadu 1938 přikázán k řádnému projednání návrh posl. Révaye na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny (tisk 1433) výboru ústavně-právnímu.

Místopředseda Langr (zvoní): Výboru ústavně-právnímu přikazuji rozdaný vládní návrh ústavního zákona o změně ústavy republiky Československé a o mimořádné moci nařizovací (tisk 1431) a navrhuji, aby jmenovanému výboru k podání zprávy o tomto vládním návrhu byla stanovena lhůta do 17. hodiny dnešního dne.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo s navrženou lhůtou souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta je přijata.

Přerušuji další jednání a sděluji, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala dnes večer v 17 hod. 45 min. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního podle §u 35 jedn. řádu o návrhu (tisk 1429) posl. Hlinku, Sidora, dr Sokola a dr Tisu na vydanie ústavného zákona o autonomii Slovenskej krajiny.

2. Zpráva výboru ústavně-právního podle §u 35 jedn. řádu o návrhu (tisk 1433) posl. Révaye na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny.

3. Zpráva výboru ústavně-právního podle §u 35 jedn. řádu o vládním návrhu ústavního zákona (tisk 1431) o změně ústavy republiky Československé a o mimořádné moci nařizovací.

4. Zpráva o činnosti Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

5. Doplňovací volba do Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

(Schůze byla skončena v 15 hod. 34 min.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP