Pátek 18. listopadu 1938

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Langr, dr Markovič, Košek, Sivák, Vávra.

Zapisovatelé: Dubický, dr inž. Fulík.

204 poslanci podle presenční listiny.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Místopředseda dr Markovič zahájil schůzi v 9 hod. 30 min. dopol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu obdrželi: na dnešní den posl. Křemen a dr inž. Toušek; na dnešní a zítřejší den posl. dr inž. Lokscha, inž. Králíček.

Omluvy.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznány dodatečné omluvy posl. dr inž. Lokschy a inž. Králíčka na den 17. t. m.

Změna ve výboru.

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty) posl. dr Vančo za posl. dr Wolfa.

Z iniciativního výboru

ve schůzi konané dne 17. listopadu 1938 přikázány k řádnému projednání návrhy výborům:

soc. politickému tisk 1356;

technicko-dopravnímu a rozpočtovému tisk 1358;

ústavně-právnímu tisk 1429;

živn.-obchodnímu tisk 840;

zemědělskému a rozpočtovému tisky 1357, 1380, 1381, 1392, 1393, 1395, 1399 až 1404, 1407.

Místopředseda dr Markovič (zvoní):

Výboru iniciatívnemu prikazujem dnes rozdaný návrh posl. Révaye na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny (tlač 1433) a navrhujem, aby výboru iniciatívnemu ako aj výboru, ktorému tento návrh bude po prípade výborom iniciatívnym prikázaný, stanovena bola podľa §u 23, odst. 1 a §u 35 jedn. poriadku k projednaniu a podaniu zprávy lehota do 14 hodín dnešného dňa.

Snemovňa je spôsobilá sa usnášať.

Kto s navrženou lehotou súhlasí, nech zdvihne ruku hore. (Děje se.)

To je väčšina. Lehota je prijatá.

Prerušujem ďalšie rokovanie a sdeľujem, že sa predsedníctvo usnieslo, aby sa budúca schôdza konala dnes o 15. hod. s

poriadkom:

1. Zpráva výboru ústavno-právneho podľa §u 35 jedn. poriadku o návrhu posl. Andreja Hlinku, Karla Sidora, dr Martina Sokola a dr Jozefa Tisu na vydanie ústavného zákona o autonomii Slovenskej krajiny (tisk 1429).

2. Zpráva výboru ústavno-právneho podľa §u 35 jedn. poriadku o návrhu posl. Révaya na vydanie ústavného zákona o autonomii Karpatskej Ukrajiny (tisk 1433).

3. Zpráva o činnosti Stáleho výboru podľa §u 54 úst. listiny.

4. Doplňovacia voľba do Stáleho výboru podľa §u 54 úst. listiny.

Končím schôdzu.

(Schůze skončena v 9 hod. 33 min. dopol.)Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP