Úterý 5. dubna 1938

Těsnopisecká zpráva

o 145. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 5. dubna 1938.

Obsah:

Posmrtná vzpomínka na zesnulého posl. Polívku

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Od vlády došlo

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1149) o poplatkovém ekvivalentu (tisk 1264)

Řeč zpravodaje posl. Bergmanna

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr Pružinského

Řeč posl. Jaksche

Řeč posl. Esterházyho

Řeč posl. Vodičky

Řeč posl. dr Eichholze

Řeč posl. Bródyho

Řeč posl. Jarosse

Řeč posl. Sogla

Řeč posl. Kuta

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Bergmanna

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o poplatkovém ekvivalentu (tisk 1264)

Zpravodaj posl. Bergmann vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výboru se lhůtou

2. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 800), jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (tisk 1314)

Řeč zpravodaje posl. F. Richtra

Řeč zpravodaje posl. Martináska

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změna v klubu

Rozdaný tisk

Odvolána imunitní žádost

Stanovena příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP