Čtvrtek 31. března 1938

Těsnopisecká zpráva

o 144. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 31. března 1938.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Změna ve výboru

Ze senátu došlo

Došlý dotaz a odpovědi

Rozdané tisky

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad.

1. Zpráva výborů technicko-dopravného, rozpočtového a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 1238), ktorým sa predkladá Národnému shromazdeniu k prejavu súhlasu Úmluva medzi republikou Československou a kráľovstvom Maďarským o úprave technicko-hospodárskych otázok na československo-maďarskom hraničnom úseku Dunaja na hraničnom úseku Tisy pod ústim Sámoša, podpísaná v Budapešti dňa 24. augusta 1937 so Záverečným protokolom z toho istého dňa (tisk 1272).

2. Zpráva výborů živn.-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 1241), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu obchodná smluva medzi republikou Československou a kráľovstvom Maďarským, podpísaná dňa 17. novembra 1937 v Prahe (tisk 1274).

3. Zpráva výborů živn.-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 1242), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu úmluv a o úprave pohraničného styku medzi republikou Československou a kráľovstvom Maďarským, podpísaná dňa 17. novembra 1937 v Prahe (tisk 1275) - pokračování

Řeč posl. Ursínyho

Řeč posl. Beuera

Řeč posl. dr Hodiny

Zpravodajové posl. Vančo, Vičánek, Stunda, Světlík a dr Lukáč vzdali se doslovů

Doslov zpravodaje posl. Bendy k odst. 2 a 3 pořadu

Ad 1. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s Úmluvou mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsanou v Budapešti dne 24. srpna 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne (tisk 1272)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

Ad 1. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se schvaluje Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. srpna 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne (tisk 1272)

Zpravodajové posl. Vančo, Vičánek a Stunda vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

Ad 2. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s obchodní smlouvou mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsanou dne 17. listopadu 1937 v Praze (tisk 1274)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

Ad 2. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s obchodní smlouvou mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsanou dne 17. listopadu 1937 v Praze (tisk 1274)

Zpravodajové posl. Benda a Světlík vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

Ad 3. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s úmluvou o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsanou dne 17. listopadu 1937 v Praze (tisk 1275).

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

Ad 3. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s úmluvou o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsanou dne 17. listopadu 1937 v Praze (tisk 1275)

Zpravodajové posl. Benda a dr Lukáč vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

4. Zpráva výborů zahraničního a soc.-politického o vládním návrhu (tisk 1253), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu: 1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. června 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a 2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. června 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě (tisk 1279)

Sloučeno projednávání odst. 4 a 5 pořadu

5. Zpráva výborů zahraničního a ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 1252) o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví (tisk 1284)

Řeč zpravodaje posl. Čuříka k odst. 4 pořadu

Řeč zpravodaje posl. dr Mareše k odst. 4 a 5 pořadu (za posl. F. Richtra)

Ad 4. Hlasování o schvalovacím usnesení kterým se souhlásí s: 1. mezinárodní úmluvou o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. června 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a 2. mezinárodní úmluvou o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. června 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě (tisk 1279)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

Ad 4. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se schvaluje: 1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. června 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a 2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. června 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě (tisk 1279)

Zpravodajové posl. dr Mareš a Čuřík vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

Ad 5. Hlasování o osnově zákona o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví (tisk 1284)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 5. Druhé čtení osnovy zákona o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví (tisk 1284)

Zpravodaj posl. dr Mareš vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výborům se lhůtami

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 31. března 1938 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP