Úterý 15. března 1938

Těsnopisecká zpráva

o 139. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 15. března 1938.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Ze senátu došlo

Došlé dotazy a odpověď

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad:

1. Zpráva výborů zemedelského a ústavne-právneho o vládnom návrhu zákona (tisk 1260) o úlevách pri splácaniu pohľadávôk za niektorými zemedelcami (tisk 1262)

Sloučeno projednávání odst. 1 a 2 pořadu

2. Zpráva výboru zemedelského a ústavne-právneho o vládnom návrhu zákona (tisk 1261), ktorým sa znovu čiastočne mení vládne nariadenie zo dňa 31. marca 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemedelskom vyrovnavacom riadení a dávajú ustanovenie o dočasných opatreniach v exekučnom a konkurznom riadeniu proti zemedelcom, ktorých návrh na vyrovnanie nebol v zemedelskom vyrovnavacom riadeniu prijatý (tisk 1263)

Řeč zpravodaje posl. dr inž. Fulíka (za posl. Ursínyho) k oběma odstavcům pořadu

Řeč zpravodaje posl. dr Suchého k oběma odstavcům pořadu

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Porubszkyho

Řeč posl. R. Böhma

Řeč poposl. Franka

Řeč pposl. Nepomuckého

Řeč posl. dr Hodiny

Doslov zpravodaje posl. dr inž. Fulíka

Zpravodaj posl. dr Suchý vzdal se doslovu

Ad 1. Hlasování o osnově zákona o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (tisk 1262)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (tisk 1262)

Zpravodajové posl. dr inž. Fulík a dr Suchý vzdali se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Ad 2. Hlasování o osnově zákona, kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č.76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnacím řízení přijat (tisk 1263)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnacím řízení přijat (tisk 1263)

Zpravodajové posl. dr inž. Fulík a dr Suchý vzdali se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

3. Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 1251), jímž se mění zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání (tisk 1268)

Řeč zpravodaje posl. Kirpalové

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. G. Böhma

Řeč posl. Nového

Řeč posl. Klimenta

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změna ve výboru

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 15. března 1938 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP