Úterý 8. března 1938

Těsnopisecká zpráva

o 136. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 8. března 1938

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změny ve výborech

Došlé dotazy

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad.

Rozprava o prohlášení předsedy vlády dr Milana Hodži, učiněném ve 135. schůzi posl. sněmovny dne 4. března 1938.

Stanovena řečnická lhůta.

Řeč posl. dr Szüllö

Řeč posl. Hampla

Řeč posl. Kopeckého

Řeč posl. inž. Žilky

Řeč posl. Kundta

Řeč posl. Světlíka

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změna ve výboru

Rozdaný tisk

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 8. března 1938, podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP