Pátek 4. března 1938

Těsnopisecká zpráva

o 135. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 4. března 1938.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Došlý dotaz

Rozdané tisky

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1103), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní rozpočet na rok 1936 (tisk 1224).

2. Zpráva výboru rozpočtového o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 (tisk 1052) spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 1225) -pokračování

Řeč posl. dr Neumana

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Prohlášení předsedy vlády dr Hodži o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky

Přijat návrh na provedení rozpravy

Stanovena příští schůze


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP