Čtvrtek 16. prosince 1937

Těsnopisecká zpráva

o 127. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 16. prosince 1937.

Obsah:

Nový poslanec

Poslanecký slib posl. Haningera

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru

Rozdané tisky

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1145), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 1158).

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1124), kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, před sedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi (tisk 1164).

3. Zpráva výborů soc.-politického, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1123) o úsporných opatřeních personálních (tisk 1169).

4. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1106), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých (tisk 1170).

5. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1107), jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel (tisk 1171).

6. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1117), kterým se mění zákon ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n. (tisk 1172).

7. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1166) o kartelovém poplatku (tisk 1173).

8. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1112) o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků (tisk 1174).

9. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1104), kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 1175).

10. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1105), kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet (tisk 1176).

11. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1108) o dani z limonád, minerálních a sodových vod (tisk 1177).

12. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1116), kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva (tisk 1178) - pokračování

Řeč posl. dr inž. Lokschy

Řeč posl. Zischky

Řeč posl. Turčeka

Řeč posl. Stundy

Řeč posl. Synka

Řeč posl. inž. Peschky

Řeč posl. Kneborta

Řeč posl. inž. Schwarze

Řeč posl. Vallo

Řeč posl. Hrubého

Řeč posl. Machačové-Dostálové

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Bergmana k odst. 1 a 3 pořadu

Doslov zpravodaje posl. R.Chalupy k odst. 2 a 7 pořadu

Zpravodajové k odst. 3 pořadu posl. Rybárik a F. Richter vzdali se slova

Doslov zpravodaje posl. Martináska k odst. 4 až 6 pořadu

Doslov zpravodaje posl. dr Nováka k odst. 8 až 12 pořadu

Projednávání těchto odstavců pořadu přerušeno

13. Volba místopředsedy poslanecké sněmovny

Slib místopředsedy Vávry

Pokračováno v jednání o odst. 1 až 12 pořadu

Ad 1. Hlasování o osnově zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n.,o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 1158)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 1158)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Ad 2. Hlasování o osnově zákona, kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi (tisk 1164)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi (tisk 1164)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Ad 3. Hlasování o osnově zákona o úsporných opatřeních personálních (tisk 1169)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona o úsporných opatřeních personálních (tisk 1169)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Přijaty resoluce

Ad 4. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých (tisk 1170)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 4. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb.z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých (tisk 1170)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Přijata resoluce

Ad 5. Hlasování o osnově zákona, jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel (tisk 1171)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 5. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel (tisk 1171)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Ad 6. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění zákon ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n. (tisk 1172)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 6. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění zákon ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n. (tisk 1172)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Přijata resoluce

Ad 7. Hlasování o osnově zákona o kartelovém poplatku (tisk 1173)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 7. Druhé čtení osnovy zákona o kartelovém poplatku (tisk 1173)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Přijata resoluce

Ad 8. Hlasování o osnově zákona o příspěvku na obranu státu - a o dani z mimořádných zisků (tisk 1174)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 8. Druhé čtení osnovy zákona o příspěvku na obranu státu a o mimořádné dani ze zisků (tisk 1174)

Řeč zpravodaje posl. dr Nováka

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Přijaty resoluce

Ad 9. Hlasování o osnově zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 1175)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 9. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění zákon o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem a rozšiřuje jeho platnost (tisk 1175)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Ad 10. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet (tisk 1176)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 10. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet (tisk 1176)

Osnova zákona přijata ve čteni druhém

Ad 11. Hlasování o osnově zákona o dani z limonád, minerálních a sodových vod (tisk 1177)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 11. Druhé čtení osnovy zákona o dani z limonád, minerálních a sodových vod (tisk 1177)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Ad 12. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva (tisk 1178)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 12. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva (tisk 1178)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Vzdání se funkce zapisovatelské

Změny ve výborech

Rozdaný tisk

Oznámena schůze výboru

Stanovena příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP