Úterý 14. prosince 1937

Těsnopisecká zpráva

o 125. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 14. prosince 1937.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Pořad.

Sloučeno projednávání odst. 1 až 12 pořadu

1. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1145), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 1158).

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1124), kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi (tisk 164)

3. Zpráva výborů soc.-politického, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1123) o úsporných opatřeních personálních (tisk 1169).

4. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1106), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých (tisk 1170).

5. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1107), jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel (tisk 1171).

6. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1117), kterým se mění zákon ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n. (tisk 1172).

7. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1166) o kartelovém poplatku (tisk 1173).

8. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1112) o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků (tisk 1174).

9. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1104), kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 1175).

10. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1105), kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet (tisk 1176).

11. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1108) o dani z limonád, minerálních a sodových vod (tisk 1177).

12. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1116), kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva (tisk 1178)

Řeč zpravodaje posl. Bergmanna k odst. 1 a 3 pořadu

Řeč zpravodaje posl. R. Chalupy k odst.2 a 7 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Rybárika k odst. 3 pořadu

Řeč zpravodaje posl. F. Richtra k odst. 3 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Martináska (místo posl. Hrubého) k odst. 4, 5 a 6 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Novák a k odst. 8 až 12 pořadu

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr Klapky

Řeč posl. dr inž. Touška

Řeč posl. Pika

Řeč posl. dr Pružinského

Řeč posl. Kopřivy

Řeč posl. Vičánka

Řeč posl. dr Holoty

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změna v klubu

Změny ve výborech

Ze senátu došlo

Stanovena příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP