Pátek 25. června 1937

Těsnopisecká zpráva

o 109. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 25. června 1937.

Obsah:

Poslanecký slib posl. inž. Kralička

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad:

1. Zpráva výborů branného, kulturního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 987) o branné výchově (tisk 1017) - pokračování

Řeč posl.dr Peterse

Řeč posl. Smetánky

Řeč posl. Davida

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Vičánka

Doslov zpravodaje posl. Jaši

Doslov zpravodaje posl. dr inž. Brdlíka

Hlasování odloženo

2. Zpráva výborů ústavně-právního, soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 933) o úsporných opatřeních personálních (tisk 1024)

Řeč zpravodaje posl. dr Mareše

Řeč zpravodaje posl. dr Suchého

Řeč zpravodaje posl. Bergmanna (za posl. dr Stránského)

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Drobného

Řeč posl. Synka

Řeč posl. J. Sedláčka

Doslov zpravodaje posl. dr Mareše

Doslov zpravodaje posl. dr Suchého

Doslov zpravodaje posl. Bergmanna

Hlasování odloženo

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1009) o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (tisk 1025)

Řeč zpravodaje posl. Hrubého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. F. Nitsche

Řeč posl. Nepomuckého

Řeč posl. Špačka

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Hrubého

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (tisk 1025)

Zpravodaj posl. Hrubý vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Přijata resoluce

Ad 1. Hlasování o osnově zákona o branné výchově (tisk 1017)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o branné výchově (tisk 1017)

Zpravodajové posl. Vičánek, Jaša a dr inž.Brdlík vzdali se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Hlasováno o resolucích

Ad 2. Hlasování o osnově zákona o úsporných opatřeních personálních (tisk 1024)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona o úsporných opatřeních personálních (tisk 1024)

Zpravodajové posl.dr Mareš, dr Suchý a Bergmann vzdali se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Pro jednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výborům se lhůtou

Dovolené

Došlé dotazy a odpověď

Rozdaný tisk

Stanovena příští schůze

Příloha

Začátek schůze v 11 hod. 9 min. dopol.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP