Čtvrtek 10. června 1937

Těsnopisecká zpráva

o 103. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 10. června 1937.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Ze senátu došlo

Rozdané tisky

Pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 777) o usnesení poslanecké sněmovny (tisky sen. 201 a 338) k vládnímu návrhu zákona (tisky 468 a 474), kterým se doplňuje řád volení v obcích (tisk 942)

Řeč zpravodaje posl. Otáhala

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Procházky

Řeč posl. Pika

Řeč posl. Birkeho

Řeč posl. J. Sedláčka

Řeč posl. inž. Schwarze

Řeč posl. Kuta

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. Otáhala

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se doplňuje řád volení v obcích (tisk 942)

Zpravodaj posl. Otáhal vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Hlasováno o resolucích

2. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 931) o vládním návrhu zákona (tisky sen. 437 a 447), kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku dotčeném změnou státoprávních poměrů (tisk 941)

Řeč zpravodaje posl. dr Mareše

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku dotčeném změnou státoprávních poměrů (tisk 941)

Zpravodaj posl. dr Mareš vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

3. Zpráva výboru techn.-dopravního k usnesení senátu (tisk 929) k vládnímu návrhu zákona (tisky sen. 377 a 441) o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů (tisk 943)

Řeč zpravodaje posl. Tichého

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů (tisk 943)

Zpravodaj posl.Tichý vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdané tisky

Stanovena příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP