Čtvrtek 20. května 1937

Těsnopisecká zpráva

o 98. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 20. května 1937.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Ze senátu došlo

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Přikázáno výborům se lhůtami

Imunitnímu výboru přikázáno

Odvolány imunitní žádosti

Pořad.

1. Zpráva výboru technicko-dopravního o usnesení senátu (tisk 906) k usnesení posl. sněmovny (tisky sen. 359 a 445) o vládním návrhu zákona (tisky 401 a 698) o drahách (železniční zákon) (tisk 912)

Řeč zpravodaje posl. Němce (čsl. soc. dem.)

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Vodičky

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o drahách (železniční zákon) (tisk 912)

Zpravodaj posl. Němec (čsl. soc. dem.) vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

2. Druhé čtení schvalovacího usnesení,kterým se schvaluje obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n. (tisk 779)

Zpravodajové posl. Klein a Stunda vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

3. Druhé čtení schvalovacího usnesení,kterým se schvaluje prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. února 1937, č. 20 Sb. z. a n. (tisk 806)

Zpravodajové posl. dr Mareš (za posl. Stivína) a posl. Slavíček vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

4. Návrh, aby senátu prodlouženy byly lhůty stanovené §em 43 úst. listiny k pro jednání usnesení posl. sněmovny k vládním návrhům:

a) zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umisťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II),

b) zákona o nejvyšším správním soudě (tisk 837)

Návrh na prodloužení lhůt přijat

5. Volba zapisovatele poslanecké sněmovny

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Z iniciativního výboru přikázáno

Stanovena příští schůze

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 20. května 1937, podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP