Pátek 23. dubna 1937

Těsnopisecká zpráva

o 95. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 23. dubna 1937.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změny ve výboru

Došlá odpověď

Pořad:

1. Předběžná rozprava podle §u 20 jedn. řádu o vládním návrhu zákona o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (tisk 850) - pokračování

Řeč posl. inž. Richtera

Řeč posl. dr Kosseye

Věcná poznámka posl. Beuera

Rozprava skončena

Návrh vlády podle §u 1, odst. 2 zákona č. 41/1937 přijat

Osnova tisk 850 přikázána výboru ústavně-právnímu podle odst. 3 §u 20 jedn. řádu

2. Volba terna pro jmenování člena a náhradníka ústavního soudu

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výboru se lhůtou

Dovolené

Omluvy

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 23. dubna 1937 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP