Pátek 16. dubna 1937

Těsnopisecká zpráva

o 93. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 16. dubna 1937.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Nový poslanec

Změny ve výborech

Došlé dotazy

Rozdaný tisk

Pořad.

1. Předběžná rozprava podle §u 20 jedn. řádu o vládním návrhu zákona, kterým se vydává občanský zákoník (tisk 844) - pokračování

Řeč posl. dr Clementise

Řeč posl. Ostrého

Řeč posl. dr Suchého

Řeč posl. dr Sokola

Řeč posl. Köglera

Řeč posl. dr Neuwirtha

Skončena rozprava

Projednávání tohoto odstavce pořadu přerušeno

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Rozdané tisky

Stanoven pořad příští schůze

PřílohaSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP