Čtvrtek 18. února 1937

Těsnopisecká zpráva

o 80. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 18. února 1937.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Od vlády došlo

Došlé dotazy

Rozdané tisky

Odvoláno kárné řízení podle §u 51 jedn. řádu

Imunitnímu výboru přikázáno

Odvolaná imunitní žádost

Pořad.

Sloučeno projednávání odst. 1 a 2 pořadu

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 687), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII finančního zákona republiky Československé ze dne 19. prosince 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935 (tisk 789)

2. Zpráva výboru rozpočtového o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 (tisk 616) spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 788)

Řeč zpravodaje posl. Remeše

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Esterházyho

Řeč posl. Hrubého

Řeč posl. Florka

Řeč posl. Zeminové

Řeč posl. dr Štůly

Řeč posl. dr Peterse

Řeč posl. Bródyho

Řeč posl. Kopeckého

Řeč posl. dr Porubszkyho

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Od vlády došlo

Rozdaný tisk

Stanovena příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP