Čtvrtek 11. února 1937

Těsnopisecká zpráva

o 78. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 11. února 1937.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Změna klubu

Změny ve výborech

Od vlády došlo

Ze senátu došlo

Došlá vládní nařízení přikázána výborům

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Přikázáno výborům se lhůtami

Prodloužena lhůta výboru

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 736), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz (tisk 756)

Řeč zpravodaje posl. Hrubého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Machačové

Doslov zpravodaje posl. Hrubého

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz (tisk 756)

Zpravodaj posl. Hrubý vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Změněn pořad

3. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 650), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednaná výměnou not ze dne 16. a 20. září 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. října 1936, č. 266 Sb. z. a n. (tisk 680)

Řeč zpravodaje posl. Stivína (za posl. dr Mareše)

Řeč zpravodaje posl. Bendy

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Kundta

Doslov zpravodaje posl. Stivína

Zpravodaj posl. Benda vzdal se doslovu

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

Ad 2. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s obchodní dohodou mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednanou výměnou not ze dne 16. a 20. září 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. října 1936, č. 266 Sb. z. a n. (tisk 680)

Zpravodajové posl. Stivín a Benda vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. úřadu v Malackách v trest. věci posl. Sidora (tisk 701)

Řeč zpravodaje posl. dr Huly

Návrh výboru imunitního přijat

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Praze v trest. věci posl. Gajdy (tisk 702)

Řeč zpravodaje posl. dr Huly

Návrh výboru imunitního přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. úřadu v Nové Bani v trest. věci posl. Vallo (tisk 703)

Řeč zpravodaje posl. dr Huly

Návrh výboru imunitního přijat

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. úřadu v Nové Bani v trest. věci posl. Vallo (tisk 704)

Řeč zpravodaje posl. dr Huly

Návrh výboru imunitního přijat

8. Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrch. štát. zastupiteľstva v Košiciach v trestnej veci posl. dr Fencika (tisk 718)

Řeč zpravodaje posl. Lichnera

Návrh výboru imunitního přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Stanoveny lhůty výboru

Oznámení schůze výboru rozpočtového

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 11. února 1937 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP