Čtvrtek 10. prosince 1936

Těsnopisecká zpráva

o 72. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 10. prosince 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změna ve výboru

Ze senátu došlo

Došlé vládní nařízení přikázáno výborům

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Zpráva výboru branného o vládním návrhu (tisk 684) zákona o změně správní působnosti vojenských útvarů (tisk 699)

Řeč zpravodaje posl. Vičánka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. inž. Richtera

Řeč posl. Smetánky

Doslov zpravodaje posl. Vičánka

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o změně správní působnosti vojenských útvarů (tisk 699)

Zpravodaj posl. Vičánek vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výborům se lhůtami

2. Zpráva výborů soc. politického, techn.-dopravního, ústavně právního a branného podle §u 35 jedn. řádu o vládním návrhu (tisk 401) zákona o drahách (železniční zákon) (tisk 698)

Řeč ministra železnic Bechyně

Řeč zpravodaje posl. Tichého

Řeč zpravodaje posl. dr Mareše

Řeč zpravodaje posl. Němce (čsl. soc. dem.)

Řeč zpravodaje posl. Vaverky

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Ze senátu došlo

Stanovena příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP