Pátek 4. prosince 1936

Těsnopisecká zpráva

o 71. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 4. prosince 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Pořad.

Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 640) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1937 (tisk 685) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném v 63. schůzi poslanecké sněmovny dne 16. října 1936 - pokračování ve třetí, hospodářské, dopravní a finanční části podrobné rozpravy

Řeč posl. Danihela

Řeč posl. Mikuláše

Řeč posl. J. Sedláčka

Řeč posl. Kočandrle

Řeč posl. Fuščiče

Řeč posl. Němce (čsl. soc. dem.)

Řeč posl. dr. Branžovského

Řeč posl. R. Böhma

Řeč posl. Kundta

Řeč posl. dr. Sokola

Řeč posl. Mlčocha

Řeč posl. J. Kučery

Řeč posl. Rechcígla

Řeč posl. Révaye

Řeč posl. Ursínyho

Věcná poznámka posl. Mikuláše

Věcná poznámka posl. Ježka

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Remeše

Osnova státního rozpočtu přijata v prvém čtení

Osnova finančního zákona přijata v prvém čtení

Druhé čtení státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro r. 1937(tisk 685)

Řeč zpravodaje posl. Remeše

Osnova státního rozpočtu a finančního zákona přijaty ve druhém čtení

Hlasováno o resolucích

Prohlášení ministra financí ze 63. schůze schváleno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdaný tisk

Stanovena lhůta výboru

Stanovena příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP