Pátek 26. června 1936

Těsnopisecká zpráva

o 58. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 26. června 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Nový poslanec

Změny ve výboru

Došlé vládní nařízení

Došlé dotazy

Rozdaný tisk

Pořad.

1. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 503) o pojištění u báňských bratrských pokladen (tisk 536) - pokračování

Řeč posl. Procházky

Řeč posl. Katze

Řeč posl Chmelíka

Řeč posl. Otáhala

Řeč posl. Dubického

Řeč posl. Slavíčka

Řeč posl. Němce (SdP)

Řeč posl. Polívky

Řeč posl. Al. Langera

Řeč posl. Čuříka

Rozprava přerušena

Změněn pořad

5. Zpráva výborů ústavně-právního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 287) ústavního zákona o úpravě státních hranic s Německem (tisk 451)

Řeč zpravodaje posl. dr Mareše

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 5. Druhé čtení osnovy ústavního zákona o úpravě státních hranic s Německem (tisk 451)

Zpravodaj posl. dr Mareš vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Ad 1. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 503) o pojištění u báňských bratrských pokladen (tisk 536) - pokračování

Řeč posl. Knorreho

Řeč posl. Bečko

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Brožíka

Doslov zpravodaje posl. Lance

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen (tisk 536)

Zpravodajové posl. Brožík a Lanc vzdali se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

2. Zpráva výboru rozpočtového o návrhu posl. Teplanského, dr inž. Brdlíka, dr Meissnera, dr Klapky, dr Nováka, Ostrého, Tauba a Viereckla (tisk 448) na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (tisk 541).

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 266) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (tisk 542) - pokračování

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl.dr inž. Brdlík a k odst. 2 pořadu

Doslov zpravodaje posl. dr Nováka k odst. 3 pořadu

Ad 2. Hlasování o osnově zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (tisk 541)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (tisk 541)

Zpravodaj posl. dr inž. Brdlík vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Ad 3. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (tisk 542)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (tisk 542)

Řeč zpravodaje posl. dr Nováka

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Hlasováno o resolucích

4. Zpráva výborů soc.-politického a ústavně-právního o návrhu posl. Kleina, Stivína, Pika a Němce (tisk 18) na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů (tisk 538) - pokračování

Přečteny podané návrhy

Zpravodaj posl. Klein vzdal se doslovu

Doslov zpravodaje posl. dr Markoviče

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 4. Druhé čtení osnovy zákona o pracovním poměru redaktorů (tisk 538)

Řeč zpravodaje posl. Kleina

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

6. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 537) o vládním návrhu (tisky sen. 221 a 231) zákona, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (tisk 557)

Řeč zpravodaje posl. dr Stránského

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Birkeho

Řeč posl. Klimenta

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluva

Imunitnímu výboru přikázáno

Došlé dotazy

Rozdaný tisk

Stanovena příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP