Pátek 5. června 1936

Těsnopisecká zpráva

o 50. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 5. června 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změna v klubu

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 472) zákona o dani z umělých jedlých tuků (tisk 490) pokračování

Řeč posl. Mrskošové

Řeč posl. Schenka

Řeč posl. R. Böhma

Řeč posl. inž. Schwarze

Řeč posl. Šedého

Přečteny pozměňovací návrhy

Doslov zpravodaje posl. Hrubého

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o dani z umělých jedlých tuků (tisk 490)

Zpravodaj posl. Hrubý vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Čes. Lípě v trestní věci posl. Maye (tisk 413)

Řeč zpravodaje posl. Lichnera (za posl. dr Neumana)

Návrh výboru imunitního přijat

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě v trestní věci posl. Bečko (tisk 414)

Řeč zpravodaje posl. Lichnera (za posl. dr Neumana)

Návrh výboru imunitního přijat

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Hostinném v trest. věci posl. Hollubeho (tisk 415)

Řeč zpravodaje posl. Lichnera (za posl.dr Neumana)

Návrh výboru imunitního přijat

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. úradu v Žluticích v trest. veci posl. Kliebera (tisk 416)

Řeč zpravodaje posl. Lichnera

Návrh výboru imunitního přijat

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Rozdané tisky

Z iniciativního výboru přikázáno

Stanovena příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP