Úterý 26. května 1936

Těsnopisecká zpráva

o 47. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 26. května 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Od vlády došlo

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Výklad ministra financí dr Kalfuse k vládnímu návrhu zákona o půjčce na obranu státu

Přijat návrh na sloučení rozpravy s rozpravou o zprávě výborové

Přikázáno výborům se lhůtami

Pořad.

1. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 426)k vládnímu návrhu zákona (tisky sen. 143 a 177), kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (tisk 435) - pokračování.

Řeč posl. dr Dominika

Řeč posl. dr Kozáka

Řeč posl. dr Holoty

Řeč posl. Kuta

Řeč posl. dr Clementise

Řeč posl. Schlusche

Přečteny pozměňovací návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr Mareše

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (tisk 435)

Řeč zpravodaje posl. dr Mareše

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Přijaty resoluce

Změněn pořad

4. Návrh, aby posl. sněmovně prodlouženy byly lhůty stanovené §em 43 ústavní listiny k projednání usnesení senátu o vládních návrzích zákonů:

a) kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a §70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 1),

b) o veřejné stráži zemědělské (tisk 2),

c) o ochraně polního majetku (tisk 3),

d) o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 4)

Návrh na prodloužení lhůt přijat

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti posl. Kuta, aby bylo zavedeno kárné řízení podle §u 51 jedn. řádu proti posl. Vallo (tisk 463)

Řeč zpravodaje posl. Lichnera

Návrh výboru imunitního přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě v trest. věci posl. Hlinky (tisk 403)

Řeč zpravodaje posl. dr Dufka

Návrh výboru imunitního přijat

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Brně v trest. věci posl. Klímy (tisk 405)

Řeč zpravodaje posl. Lichnera (za posl. dr Neumana)

Návrh výboru imunitního přijat

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě v trest. věci posl. Hlinky (tisk 406)

Řeč zpravodaje posl. dr Dufka (za posl. Pekárka)

Návrh výboru imunitního přijat

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu v Mostě v trest. věci posl. dr Spiny (tisk 407)

Řeč zpravodaje posl. dr Dufka (za posl. Pekárka)

Návrh výboru imunitního přijat

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Č. Lípě v trest. věci posl. Maye (tisk 408)

Řeč zpravodaje posl. dr Dufka (za posl. Pekárka)

Návrh výboru imunitního přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Stanovena příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP