Čtvrtek 23. dubna 1936

Těsnopisecká zpráva

o 37. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 23. dubna 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Rozdaný tisk

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad.

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 159), kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (tisk 385) - pokračování

Řeč posl. dr Wolfa

Řeč posl. dr Rašína

Řeč posl. Slanského

Řeč posl. Kundta

Řeč posl. inž. Schwarze

Doslov zpravodaje posl. dr Suchého

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Rozdaný tisk

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 23. dubna 1936 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP