Čtvrtek 5. března 1936

Pořad

31. schůze poslanecké sněmovny N. S. R. Č.

svolané

na čtvrtek dne 5. března 1936 na 3 hod. odpol.

1. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 292) o návrhu sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky (tisky sen. 25 a 73), aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (tisk 313).

2. Zpráva výborů techn.-dopravního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 289) zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem (tisk 314) .

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu trest. v Brně v trest. věci posl. dr Dominika (tisk 214).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mor. Ostravě v trest. věci posl. Švermy (tisk 215).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Stejskala (tisk 218).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Nepomuckého (tisk 220).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Zvoníčka (tisk 221).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP