Čtvrtek 5. března 1936

Těsnopisecká zpráva

o 31. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 5. března 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Svolání N. S. k jarnímu zasedání

Změna ve vládě

Dovolené

Omluvy

Změny ve výboru

Od vlády došlo

Došlá vládní nařízení

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Odvolány žádosti imunitní

Pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu N.S.R.Č. (tisk 292) o návrhu sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky (tisky sen. 25 a 73), aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (tisk 313)

Řeč zpravodaje posl. dr Dufka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Vallo

Řeč posl. dr Fencika

Řeč posl. Sandnera

Řeč posl. Švermy

Řeč posl. Kosika

Doslov zpravodaje posl. dr Dufka

Hlasování odloženo

2. Zpráva výborů technicko-dopravního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 289) zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem (tisk 314)

Řeč zpravodaje posl. Tichého (za posl. Brožíka)

Řeč zpravodaje posl. Ostrého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Śliwky

Doslov zpravodaje posl. Tichého

Doslov zpravodaje posl. Ostrého

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem (tisk 314)

Zpravodajové posl. Tichý a posl. Ostrý vzdali se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Ad 1. Hlasování o osnově zákona o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (tisk 313)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (tisk 313)

Zpravodaj posl. dr Dufek vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Přijata resoluce

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu trest. v Brně v trest. věci posl. dr Dominika (tisk 214)

Řeč zpravodaje posl. Nového

Návrh výboru imunitního přijat

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mor. Ostravě v trest. věci posl. Švermy (tisk 215)

Řeč zpravodaje posl. dr Huly

Návrh výboru imunitního přijat

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Stejskala (tisk 218)

Řeč zpravodaje posl. dr Dufka

Návrh výboru imunitního přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Nepomuckého (tisk 220)

Řeč zpravodaje posl. dr Huly

Návrh výboru imunitního přijat

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Zvoníčka (tisk 221)

Řeč zpravodaje posl. Nového

Návrh výboru imunitního přijat

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výborům se lhůtou

Stanoveny lhůty výborům

Dovolené

Došlá odpověď

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 5. března 1936, podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP