Pátek 28. února 1936

Těsnopisecká zpráva

o 30. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 28. února 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Rozdaný tisk

Pořad:

1. Zpráva výborů kulturního a rozpočtového o návrhu posl. Uhlíře, dr. Neumana, Bábka a Polívky (tisk 49) na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. května 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (tisk 293) - pokračování

Řeč posl. Zajička

Řeč posl. Kirpalové

Řeč posl. dr. Neuwirtha

Řeč posl. Špačka

Řeč posl. Kunze

Řeč posl. Kundta

Řeč posl. dr. Domina

Řeč posl. Dvořáka

Doslov zpravodaje posl. Uhlíře

Zpravodaj posl. dr. Macek vzdal se doslovu

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o zproštění povinnosti choditi do veřejné školy obecné nebo měšťanské (tisk 293)

Řeč zpravodaje posl. Uhlíře

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Přijata resoluce

2. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se schvaluje dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná dne 4. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. prosince 1935, čís. 253 Sb. z. a n. (tisk 273)

Zpravodajové posl. Hrubý a Světlík vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

3. Doplňovací volba do stálého výboru podle §u 54 úst. listiny

4. Volba členů a náhradníků volebního soudu

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Plzni v trest. věci posl. Dvořáka (tisk 199)

Řeč zpravodaje posl. dr. Huly

Návrh výboru imunitního přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Brně v trest. věci posl. Švermy (tisk 203)

Řeč zpravodaje posl. dr. Huly

Návrh výboru imunitního přijat

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Č. Krumlově v trest. věci posl. Jobsta (tisk 207)

Řeč zpravodaje posl. dr. Huly

Přijat návrh na vrácení věci výboru imunitnímu

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu v Šumperku v trest. věci posl. F. Nitsche (tisk 211)

Řeč zpravodaje posl. dr. Dufka

Přijat návrh na vrácení věci výboru imunitnímu

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. Státního zastupitelství v Bratislavě v trestní věci posl. dr. Markoviče (tisk 213)

Řeč zpravodaje posl. dr. Dufka

Návrh výboru imunitního přijat

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdané tisky

Příští schůze bude svolána písemně

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP