Úterý 10. prosince 1935

Těsnopisecká zpráva

o 20. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 10. prosince 1935.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluva

Rozdaný tisk

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 125) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1936 (tisk 150) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném ve 13. schůzi posl.sněmovny dne 14. listopadu 1935 - pokračování ve druhé, kulturní a sociální části podrobné rozpravy

Řeč posl. inž. Karmasina

Řeč posl. dr Neumana

Řeč posl. Laušmana

Řeč posl. Appelta

Řeč posl. Petra

Řeč posl. Wollnera

Řeč posl. Rybárika

Řeč posl. Machačové

Řeč posl. Polívky

Řeč posl. Vaverky

Řeč posl. Stejskala

Řeč posl. dr Kugela

Řeč posl. dr Kozáka

Řeč posl. Tymeše

Řeč posl. Al. Langera

Věcná poznámka posl. inž. Karmasina

Zahájena třetí, hospodářská, dopravní a finanční část podrobné rozpravy

Řeč posl. Suroviaka

Řeč posl. Hrubého

Řeč posl. Bruknera

Řeč posl. dr Mareše

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změna ve výboru

Změna v klubu

Iniciativnímu výboru přikázáno

Stanovena příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP