Pátek 6. prosince 1935

Těsnopisecká zpráva

o 17. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 6. prosince 1935.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 125) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1936 (tisk 150) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném ve 13. schůzi posl. sněmovny dne 14. listopadu 1935 - pokračování ve všeobecné rozpravě

Řeč posl. Trnky

Řeč posl. Zeminové

Řeč posl. Sandnera

Řeč posl. dr Nováka

Řeč posl. Švermy

Řeč posl. Schäfera

Řeč posl. Jarosse

Řeč posl. dr Sokola

Řeč posl. Ježka

Řeč posl. dr Meissnera

Řeč posl. dr Jar. Dolanského

Doslov zpravodaje posl. Remeše

Zahájena prvá, politická část rozpravy podrobné

Zpravodaj posl. Remeš vzdal se slova

Řeč posl. inž. dr Touška

Řeč posl. Lichnera

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Došlé dotazy

Stanovena příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP