Čtvrtek 14. listopadu 1935

Těsnopisecká zpráva

o 13. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 14. listopadu 1935.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve vládě

Změny ve výborech

Ustavení výborů

Došlé vládní nařízení

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Rozpočtovému výboru přikázáno

Výklad ministra financí dr. Trapla o vládním návrhu finančního zákona a státního rozpočtu pro rok 1936

Přijat návrh na provedení rozpravy a sloučení jí s rozpravou o rozpočtu

Pořad.

Změněn pořad

5. Návrh, aby senátu prodlouženy byly lhůty stanovené §em 43 úst. listiny k projednání usnesení poslanecké sněmovny o vládních návrzích:

a) zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umisťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II),

b) zákona, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a jejich správě (tisk 2975-III).

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Ustavení výboru inkompatibilitního

Změna ve výboru

Dovolená

Stanovena příští schůze


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP