Pátek 8. listopadu 1935

Těsnopisecká zpráva

o 12. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 8. listopadu 1935.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Pokračování v rozpravě o prohlášení ministra zahraničních věcí dr. Beneše, učiněném v 8. schůzi posl. sněmovny dne 5. listopadu 1935

Řeč posl. dr. Peterse

Řeč posl. Śliwky

Řeč posl. Zierhuta

Řeč posl. dr. Branžovského

Věcná poznámka posl. Beuera

Věcná poznámka posl. dr. Peterse

Prohlášení ministra zahraničních věcí schváleno

2. Volba výborů:

a) inkompatibilitního,

b) zásobovacího,

c) zdravotnického,

d) 16 členů komise pro kontrolu dávky z majetku a z přírůstku na majetku

3. Zpráva výboru imunitního k žádosti posl. Zierhuta, aby bylo zavedeno kárné řízení podle §u 51 jedn. řádu proti posl. dr. Neuwirthovi a inž. Künzelovi pro urážku, učiněnou v plenární schůzi posl. sněmovny dne 25. června 1935 (tisk 100)

Řeč zpravodaje posl. dr. Neumana

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr. Neuwirtha

Návrh na udělení veřejné důtky přijat

4. Zpráva výboru imunitního k žádosti členů klubu Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei, aby bylo zavedeno kárné řízení podle §u 51 jedn. řádu proti posl. B. Köhlerovi pro urážku, učiněnou v plenární schůzi poslanecké sněmovny dne 26. června 1935 (tisk 103)

Řeč zpravodaje posl. dr. Huly

Řeč posl. B. Köhlera

Řeč posl.dr. Neuwirtha

Doslov zpravodaje posl. dr. Huly

Návrh na udělení veřejné důtky přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Zamítnut návrh posl. Zápotockého podle §u 23,odst. 3 jedn. řádu

Dovolené

Svolány ustavující schůze výborů

Změny ve výborech

Došlá vládní nařízení

Rozdané tisky

Stanovena příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP