Středa 26. června 1935

Těsnopisecká zpráva

o 6. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 26. června 1935.

Obsah:

Pořad:

1. Rozprava o prohlášení pana předsedy vlády, učiněném ve 2. schůzi posl. sněmovny dne 18.června 1935 - pokračování

Řeč posl. B. Köhlera

Řeč posl. dr. Wolfa

Řeč posl. Petráška

Řeč posl. Zápotockého

Řeč posl. Jaksche

Řeč posl. Pika

Řeč posl. inž. Peschky

Řeč posl. Berana

Řeč posl. R. Böhma

Řeč posl. dr. Goldsteina

Řeč posl. Ursínyho

Řeč posl. Schulcze

Řeč posl. Csomora

Řeč posl. dr. Stránského

Řeč posl. Bečko

Projev předsedův k řeči posl. dr. Tiso

Prohlášení předsedy vlády schváleno

2. Zřízení a volba výborů

Volba výboru Stálého

Volba parlamentní úsporné a kontrolní komise

Volba výboru soc. politického

Volba výboru zemědělského

Volba výboru branného

Volba výboru kulturního

Volba výboru techn. dopravního

Volba výboru zahraničního

Volba výboru živn. obchodního

3. Návrh, aby poslanecké sněmovně prodlouženy byly lhůty, stanovené §em 43 úst. listiny, k projednání usnesení senátu o vládních návrzích zákonů:

a) kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. Zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 1),

b) o veřejné stráži zemědělské (tisk 2),

c) o ochraně polního majetku (tisk 3),

d) o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 4)

Návrh na prodloužení lhůt o 2 měsíce schválen

Projednávání pořadu přerušeno

Nový poslanec

Poslanecký slib posl. Zupky

Sdělení předsednictva:

Svolány výbory k ustavujícím schůzím

Dovolené

Ze senátu došlo

Došlý dotaz

Rozdané tisky

Iniciativnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Imunitnímu výboru přikázáno

Příští schůze bude svolána písemně

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP