Úterý 18. června 1935

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. strany nár. socialistické oznámil, že byli zvoleni: předsedou posl. dr Franke; I. místopředsedou posl. dr Patejdl, II. místopředsedou posl. Fiala, III. místopředsedou posl. Stejskal; I. jednatelem posl. Zeminová, II. jednatelem posl. dr Klapka, III. jednatelem posl. Ferd. Richter; pokladníkem posl. Netolický.

Zároveň 28 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámili podle §u 15 jedn. řádu, že jsou členy klubu.

Jsou to posl. Bábek, Bátková, dr E. Beneš, Bergmann, David, Fiala, dr Franke, Hatina, Hrušovský, Jenšovský, dr Klapka, dr Kozák, Lanc, Fr. Langr, Mikuláš, dr Moudrý, dr Neuman, dr Patejdl, Netolický, Polívka, Ferd. Richter, Stejskal, dr Stránský, Tichý, Tučný, Tykal, Uhlíř, Zeminová.

Klub poslanců komunistické strany Československa oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. Gottwald; místopředsedy posl. Zápotocký, B. Köhler, Široký; jednatelem posl. Štětka.

Zároveň 28 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámili podle §u 15 jedn. řádu, že jsou členy klubu.

Jsou to posl. Appelt, Slanský, dr Jaromír Dolanský, Beuer, Schenk, Synek, Šverma Machačová, Klíma, Hodinová-Spurná. Kopřiva, Nepomucký, dr Clementis, Kosik, Krosnář, Dvořák, Šliwka, Schmidke, Vodička, Török, Vallo, Kliment, Kopecký, Zápotocký, Gottwald, Bruno Köhler, Široký a Štětka.

Klub poslanců čsl. strany lidové oznámil, že byli zvoleni: předsedou posl. dr Šrámek; místopředsedy posl. dr Mičura, Stašek, Šamalík; zapisovatelem posl. Vičánek; pokladníkem posl. Václav Sedláček; pořadateli posl. Hintermüller a Stanislav.

Zároveň 22 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámili podle §u 15 jedn. řádu, že jsou členy klubu.

Jsou to posl. Bayer, Bezděk, Brukner, dr Josef Dolanský, inž. Dostálek, Hintermüller, dr Hula, Janalík, Knotek, Košek, dr Mičura, dr Novák, Otáhal, Petr, Říčař, Václav Sedláček, Stanislav, Stašek, Světlík, Šamalík, dr Šrámek, Vičánek. (Hluk. - Předseda zvoní.)

Klub poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. Hlinka; místopředsedy posl. dr Tiso, Sivák; jednatelem posl. dr Sokol; zapisovatelem posl. Šalát; pokladníkem posl. Florek.

Zároveň 19 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámili podle §u 15 jedn. řádu, že jsou členy, a dva poslanci, že jsou hospitanty klubu.

Jsou to:

členové posl. Hlinka, Čavojský, Danihel, Dembovský, Drobný, Florek, Haššík, Kendra, Longa, Onderčo, dr Pružinský, Sidor, Sivák, dr Sokol, Slušný, Suroviak, Šalát, dr Tiso, Turček;

hospitanti posl. Rázus a dr Wolf.

Klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. Mlčoch; místopředsedy posl. Al. Beneš, Liška; jednatelem posl. Karel Chalupa; pokladníkem posl. Pekárek.

Zároveň 17 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámili podle §u 15 jedn. řádu, že jsou členy klubu.

Jsou to posl. Al. Beneš, Habarta, Karel Chalupa, Jiráček, Kejmar, Liška, Luka, Michálek, Mlčoch, Najman, Oliva, Ostrý, Pekárek, Rodovský, Slavíček, Šedý, Vávra.

Klub poslanců Národního sjednocení oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. Ježek; místopředsedy posl. dr Domin, inž. Schwarz, inž. dr Toušek; jednateli posl. dr Rašín, Smetánka.

Podle §u 15 jedn. řádu stali se:

členy klubu poslanců Národního sjednocení posl. dr Kramář, dr Domin, Holeček, Chmelík, Ježek, Knebort, dr Novotný, inž. Protuš, dr Rašín, Jan Sedláček, inž. Schwarz, Smetánka, Špaček, dr Štůla, inž. dr Toušek ;

hospitantem posl. dr Fencik.

Klub poslanců Národní obce fašistické oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. Gajda; místopředsedou posl. Ivák; jednatelem posl. dr Branžovský; zapisovatelem posl. Zvoníček.

Zároveň 6 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámili podle §u 15 jedn. řádu, že jsou členy klubu.

Jsou to posl. Gajda, Ivák, dr Dominik, dr Branžovský, Zvoníček a Trnka.

Klub poslanců ,,Deutsche soz. dem Arbeiterpartei" oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. de Witte; místopředsedou a jednatelem posl. Taub.

Zároveň 11 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámilo, že jsou členy klubu.

Jsou to posl. dr Czech, Heeger, Jaksch, Katz, Kirpalová, Kögler, Macoun, Schäfer, Taub, de Witte, Zischka.

Klub poslanců ,,Országos Keresztényszocialista, Magyar Nemzeti Párt és Zipser Deutsche Partei" oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. dr Szüllö; místopředsedou posl. Szentiványi; jednatelem posl. dr Holota.

Zároveň 9 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámili podle §u 15 jedn. řádu, že jsou členy klubu.

Jsou to posl. Esterházy, Jaross, dr Korláth, Petrášek, dr Porubszky, dr Holota, Szentiványi, dr Szüllö a Andor Nitsch.

Klub poslanců strany ,,Deutsche christl. soz. Volkspartei" oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. dr Luschka; místopředsedou posl. dr Mayr-Harting; jednatelem posl. Zajiček.

Zároveň 6 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámili podle §u 15 jedn. řádu, že jsou členy klubu.

Jsou to posl. dr inž. Lokscha, dr Luschka, dr Mayr-Harting, Schlusche, Schütz, Zajiček.

Klub poslanců.,Bund der Landwirte" oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. dr Spina; místopředsedou posl. Zierhut; jednatelem posl. Rudolf Böhm.

Zároveň 5 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámilo podle §u 15 jedn. řádu, že jsou členy klubu.

Jsou to posl. Rudolf Böhm, Kunz, dr Spina, Viereckl, Zierhut.

Předseda (zvoní): Počátkem schůze byla rozdána tištěná publikace mezinárodní informační služby parlamentní ,,Z cizích parlamentů", ročník XVI., č. 1 a 2.

Sděluji, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala zítra ve středu dne 19. června 1935 v 9 hod. dopol. s

pořadem:

1. Rozprava o prohlášení pana předsedy vlády.

2. Nevyřízený odstavec pořadu této schůze.

3. Zřízení a volba výborů.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 5 hod. 38 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP