Čtvrtek 24. května 1934

Těsnopisecká zpráva

o schůzi Národního shromáždění republiky Československé

(společné schůzi poslanecké sněmovny a senátu)

v Praze ve čtvrtek dne 24. května 1934 ve Vladislavském sále na hradě pražském.

Obsah:

Zahájení schůze předsedou posl. sněmovny dr Staňkem

Sdělení předsednictva:

Přikázání funkcí tajemníka, zapisovatelů a pořadatelů

Omluvy

Dovolené

Pořad:

1. Volba presidenta republiky

Určení skrutátorů

Sdělen výsledek volby

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Příchod presidenta republiky dr T. G. Masaryka do schůze

2. Slib presidenta republiky

Zakončení schůze

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP