Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

100.

Návrh

poslanca I. Hrušovského, V. Polívky a druhov

na prezkúmanie činnosti ministerstva zdravotníctva a telesnej výchovy.

Národne shromaždenie republiky Československej usnáša sa takto:

Vláde sa ukladá, aby prezkúmala činnosť ministerstva zdravotníctva a telesnej výchovy na koľko sa týče jeho pôsobenia v posledných rokoch vo veci menovania okresných a obvodných lekárov na Slovensku vo veci udelenia súhlasu k nostrifikovaniu lekárskych diplomov cudzími universitami vydaných vo veci udelenia súhlasu k získaniu československého štátneho občianstva tým cudzincom, ktorí o naše štátne občianstvo sa uchádzali za tým účelom, aby mohli u nás prevádzať lekársku praks, konečne vo veci hospodárenia v štátnych lázniach na Slovensku, a podala o výsledku jej šetrenia zprávu Národnému shromaždeniu.

V Prahe, dňa 12. prosinca 1929.

Hrušovský, Polívka,

Netolický, dr. Stránský, Hatina, Richter, Mikuláš, inž. Záhorský, David, Pechmanová-Klosová, Lanc, Fiala, dr. Patejdl, Vaněk, Sladký, Malý, Knejzlík, O. Svoboda, Špatný, Zeminová, Langr.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP