Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

98.

Návrh

poslanca I. Hrušovského, V. Polívky a druhov

na sriadenie prírodovedeckej fakulty pri československej univerzite Komenského v Bratislave.

Národne shromaždenie republiky Československej sa usnáša takto:

Vláde sa ukladá, aby sriadila a najpozdnejšie do roku 1933 uviedla v pôsobnosť prírodovedeckú fakultu pri československej univerzite Komenského v Bratislave, ktorá je zákonom už dávno ustanovená, a aby tak bratislavskú univerzitu úplne vybudovala.

V Prahe dňa 12. prosince 1929.

Hrušovský, Polívka,

Netolický, David, Langr, Richter, Pechmanová-Klosová, dr. Patejdl, inž. Záhorský, Malý, Knejzlík, Sladký, O. Svoboda, Hatina, Zeminová, Lanc, Špatný, Vaněk, dr. Stránský, Mikuláš, dr. Moudrý.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP