Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

93.

Návrh

poslanca I. Hrušovského, V. Polívky a druhov

na opatrenia proti zneužitiu millenárnych slávností v Maďarsku proti Československu.

Národne shromaždenie republiky Československej usnáša sa takto:

Vláde sa ukladá, vzhľadom na to, že maďarská vláda hodlá v budúcom roku 1930 zneužiť millenárnych slávností prvého uhorského kráľa Štefana I. k demonstráciam proti susedným štátom a menovite proti Československu, vznietiť medzi maďarským obyvateľstvom republiky našej protištátne činy, a za tým účelom láka návštěvníkov z Československa rozličnými výhodami, aby týchto návštevníkov zneužila k demonstráciam proti patričným susedným štátom a menovite proti Československu, - aby učinila náležité opatrenia a účinnú kontrolu maďarskej propagandy, ohrozujúcej mier v strednej Europe.

V Prahe dňa 12. prosinca 1929.

Hrušovský, Polívka,

Bergmann, David, Mikuláš, inž. Záhorský, dr. Stránský, Netolický, Malý, Knejzlík, O. Svoboda, B. Procházka, Hatina, Tučný, Langr, Zeminová, Špatný, Lanc, Sladký, Vaněk, Richter.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP